Фінансові показники

Фінансові показники за 2023 рік

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2023 року
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2023 року
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2023 року

Фінансові показники за 2022 рік

Форма №1. Баланс
Форма №2. Звіт про фінансові результати
Форма №3. Звіт про рух грошових коштів
Форма №4. Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт про корпоративне управління за 2022 р.
Звіт про управління (звіт керівництва) за 2022 р.
Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності за 2022 рік
Консолідована звітність НФГ «АРІВО» та звіт аудитора за 2022 рік

Проміжна інформація емітента цінних паперів за 1 квартал 2022 року
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 2 квартал 2022 року
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2022 року
Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

Фінансові показники за 2021 рік

Форма №1. Баланс
Форма №2. Звіт про фінансові результати
Форма №3. Звіт про рух грошових коштів
Форма №4. Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт про корпоративне управління за 2021 р.
Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності за 2021 рік
Консолідована звітність НФГ «АРІВО» та звіт аудитора за 2021 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

Фінансові показники за 2020 рік

Форма №1. Баланс
Форма №2. Звіт про фінансові результати
Форма №3. Звіт про рух грошових коштів
Форма №4. Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт про корпоративне управління за 2020 р.
Звіт про управління (звіт керівництва) за 2020 р.
Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності за 2020 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Фінансові показники за 2019 рік

Форма №1. Баланс
Форма №2. Звіт про фінансові результати
Форма №3. Звіт про рух грошових коштів
Форма №4. Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт про корпоративне управління за 2019 р.
Звіт про управління (звіт керівництва) за 2019 р.
Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності за 2019 рік
Незалежний висновок з надання впевненості по результатам виконання завдання з надання впевненості стосовно перевірки звітних даних страховика за 2019 рік

Фінансові показники за 2018 рік

Форма №1. Баланс
Форма №2. Звіт про фінансові результати
Форма №3. Звіт про рух грошових коштів
Форма №4. Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт про корпоративне управління за 2018 р.
Звіт про управління (звіт керівництва) за 2018 р.
Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності за 2018 рік
Незалежний висновок з надання впевненості по результатам виконання завдання з надання впевненості стосовно перевірки звітних даних страховика за 2018 рік

Фінансові показники за 2017 рік

Форма №1. Баланс
Форма №2. Звіт про фінансові результати
Форма №3. Звіт про рух грошових коштів
Форма №4. Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт незалежних аудиторів за 2017 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Фінансові показники за 2016 рік

Форма №1. Баланс
Форма №2. Звіт про фінансові результати
Форма №3. Звіт про рух грошових коштів
Форма №4. Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт незалежних аудиторів за 2016 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Фінансові показники за 2015 рік

Форма №1. Баланс
Форма №2. Звіт про фінансові результати
Форма №3. Звіт про рух грошових коштів
Форма №4. Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт незалежних аудиторів за 2015 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Фінансові показники за 2014 рік

Форма №1. Баланс
Форма №2. Звіт про фінансові результати
Форма №3. Звіт про рух грошових коштів
Форма №4. Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт незалежних аудиторів за 2014 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Наявність гарантійних фондів чи компенсаційних схем, що застосовуються відповідно до законодавства

Товариство забезпечує належне дотримання вимог чинного законодавства, що регулюють здійснення страхової діяльності, у тому числі дотримання обов’язкових критеріїв, нормативів достатності капіталу, платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів, ризиковості операцій страховика, а також умов забезпечення платоспроможності страховика (наявності сплаченого статутного капіталу, гарантійного фонду; створення страхових резервів, достатніх для майбутніх виплат страхових відшкодувань; перевищення фактичного запасу платоспроможності страховика над розрахунковим нормативним запасом платоспроможності).