Фінансові показники

Фінансові показники за 2019 рік

Форма №1. Баланс
Форма №2. Звіт про фінансові результати
Форма №3. Звіт про рух грошових коштів
Форма №4. Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт про корпоративне управління за 2019 р.
Звіт про управління (звіт керівництва) за 2019 р.
Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності за 2019 рік
Незалежний висновок з надання впевненості по результатам виконання завдання з надання впевненості стосовно перевірки звітних даних страховика за 2019 рік

Фінансові показники за 2018 рік

Форма №1. Баланс
Форма №2. Звіт про фінансові результати
Форма №3. Звіт про рух грошових коштів
Форма №4. Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт про корпоративне управління за 2018 р.
Звіт про управління (звіт керівництва) за 2018 р.
Звіт незалежного аудитора щодо річної фінансової звітності за 2018 рік
Незалежний висновок з надання впевненості по результатам виконання завдання з надання впевненості стосовно перевірки звітних даних страховика за 2018 рік

Фінансові показники за 2017 рік

Форма №1. Баланс
Форма №2. Звіт про фінансові результати
Форма №3. Звіт про рух грошових коштів
Форма №4. Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт незалежних аудиторів за 2017 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Фінансові показники за 2016 рік

Форма №1. Баланс
Форма №2. Звіт про фінансові результати
Форма №3. Звіт про рух грошових коштів
Форма №4. Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт незалежних аудиторів за 2016 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Фінансові показники за 2015 рік

Форма №1. Баланс
Форма №2. Звіт про фінансові результати
Форма №3. Звіт про рух грошових коштів
Форма №4. Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт незалежних аудиторів за 2015 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Фінансові показники за 2014 рік

Форма №1. Баланс
Форма №2. Звіт про фінансові результати
Форма №3. Звіт про рух грошових коштів
Форма №4. Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт незалежних аудиторів за 2014 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік