Фінансові показники

Фінансові показники за 2017 рік

Форма №1. Баланс
Форма №2. Звіт про фінансові результати
Форма №3. Звіт про рух грошових коштів
Форма №4. Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт незалежних аудиторів за 2017 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Фінансові показники за 2016 рік

Форма №1. Баланс
Форма №2. Звіт про фінансові результати
Форма №3. Звіт про рух грошових коштів
Форма №4. Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт незалежних аудиторів за 2016 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Фінансові показники за 2015 рік

Форма №1. Баланс
Форма №2. Звіт про фінансові результати
Форма №3. Звіт про рух грошових коштів
Форма №4. Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт незалежних аудиторів за 2015 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Фінансові показники за 2014 рік

Форма №1. Баланс
Форма №2. Звіт про фінансові результати
Форма №3. Звіт про рух грошових коштів
Форма №4. Звіт про власний капітал
Примітки до річної фінансової звітності
Звіт незалежних аудиторів за 2014 рік
Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік