Інформація для акціонерів та стейкхолдерів

Регулярна інформація

Річна інформація емітента цінних паперів за 2021 рік
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 3 квартал 2021 року
Проміжна інформація емітента цінних паперів за 4 квартал 2021 року

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 рік

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

Особлива інформація

Особлива інформація за станом на 12.01.2024 р. у формі електронного документа
Особлива інформація за станом на 12.01.2024 р. у машинозчитувальному форматі

Інша інформація

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ»

Бюлетень №1 для голосування на річних загальних зборах акціонерів, що будуть проведені 17.09.2023 р.

Бюлетень №2 для голосування на річних загальних зборах акціонерів, що будуть проведені 17.09.2023 р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, що скликаються на 17.05.2023 р.

Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ» що проведені 17.05.2023 р.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ» що проведені 28.09.2023р.

Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ» що проведені 30.04.2024 р.