Збори акціонерів

Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ»

Бюлетень №1 для голосування на річних загальних зборах акціонерів, що будуть проведені 17.09.2023 р.

Бюлетень №2 для голосування на річних загальних зборах акціонерів, що будуть проведені 17.09.2023 р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, що скликаються на 17.05.2023 р.

Протокол загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ» що проведені 17.05.2023 р.

Протокол позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «ЕНЕРГОРЕЗЕРВ» що проведені 28.09.2023р.