Про компанію

№ п/п Показник Значення
1 Повне найменування Приватне акціонерне товариство «Страхова компанія «Енергорезерв»
2 Скорочене найменування ПрАТ «СК«Енергорезерв»
3 Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
4 Код за ЄДРПОУ 22910777
5 Серія, номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи Приватного акціонерного товариства  «Страхова компанія «Енергорезерв» (ідентифікаційний код юридичної особи 22910777) серії А01 № 302053; номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про заміну свідоцтва про державну реєстрацію 1 070 107 0006 012909
6 Місце проведення державної реєстрації та дата проведення державної реєстрації Печерська районна у місті Києві державна адміністрація

Дата проведення державної реєстрації 01.11.1994 року

7 Місцезнаходження юридичної особи 04070, м. Київ, вулиця Братська, будинок 4, квартира 1

 

8 Види діяльності за КВЕД-2010 65.12 Інші види страхування, крім страхування життя
9 Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи Видано Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

Товариство зареєстровано як фінансову установу відповідно до Розпорядження від 24.06.2004 року № 1224;

Реєстраційний номер 11100479;

Дата видач свідоцтва: 21.08.2004 року

10 Ліцензії, видані Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України

 

Серія АГ № 569273 на вид господарської діяльності: страхова діяльність у формі добровільного страхування наземного транспорту (крім залізничного); строк дії Ліцензії: безстроковий.

Серія АГ № 569275 на вид господарської діяльності: страхова діяльність у формі добровільного страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ; строк дії Ліцензії: безстроковий.

Серія АГ № 569280 на вид господарської діяльності: страхова діяльність у формі добровільного страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу)); строк дії Ліцензії: безстроковий.

АГ № 569279 на вид господарської діяльності: страхова діяльність у формі добровільного страхування фінансових ризиків; строк дії Ліцензії: безстроковий.

Серія АГ № 569271 на вид господарської діяльності: страхова діяльність у формі добровільного страхування від нещасних випадків; строк дії Ліцензії: безстроковий.

Серія АГ № 569274 на вид господарської діяльності: страхова діяльність у формі добровільного страхування вантажів та багажу (вантажобагажу); строк дії Ліцензії: безстроковий.

Серія АГ № 569272 на вид господарської діяльності: страхова діяльність у формі добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я); строк дії Ліцензії: безстроковий.

Серія АГ № 569276 на вид господарської діяльності: страхова діяльність у формі добровільного страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника); строк дії Ліцензії: безстроковий.

Серія АГ № 569277 на вид господарської діяльності: страхова діяльність у формі добровільного страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника)); строк дії Ліцензії: безстроковий.

Серія АГ № 569278 на вид господарської діяльності: страхова діяльність у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальність позичальника за непогашення кредиту); строк дії Ліцензії: безстроковий.

Серія АГ № 569269 на вид господарської діяльності: страхова діяльність у формі обов’язкового особистого страхування від нещасних випадків на транспорті; строк дії Ліцензії: безстроковий.

Серія АГ № 569270 на вид господарської діяльності: страхова діяльність у формі обов’язкового особистого страхування працівників відомчої та сільскої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд); строк дії Ліцензії: безстроковий.

Серія АГ № 569281 на вид господарської діяльності: страхова діяльність у формі обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб’єктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на об’єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні та об’єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварії екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру; строк дії Ліцензії: безстроковий.

Серія АГ № 569282 на вид господарської діяльності: страхова діяльність у формі обов’язкового страхування відповідальності суб’єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів; строк дії Ліцензії: безстроковий.

Серія АГ № 569368 на вид господарської діяльності: страхова діяльність у формі обов’язкового страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї; строк дії Ліцензії: безстроковий.

На вид господарської діяльності: страхова діяльність у формі обов’язкового страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, пошкодження або псування

11 Керівник Бажутіна Тетяна Геннадіївна

Відомості про учасників (засновників, акціонерів), які володіють часткою (пакетом акцій), що становить не менше 10 відсотків статуного капіталу:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «АРІВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ»

(Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Аріво Корпоративний», 23300296)

ЄДРПОУ: 39173497

Країна реєстрації: Україна

Адреса: 01042, м.Київ, бульвар Марії Приймаченко, 1/27.

Частка в капіталі (%) : 99,732110%

Зазначена юридична особа повністю відповідає встановленним вимогам законодавства України. Кінцевий бенефіціарний власник — фізична особа — Яковлєва Людмила Леонідівна, громадянство Україна.

Відомості про склад наглядової ради та виконавчого органу.

Склад наглядової ради:

  1. Ігнатченко В. С. — Голова наглядової ради
  2. Маленко О. М. — член наглядової ради
  3. Ширин В. Р. — член наглядової ради

Виконавчий орган — Правління

Склад Правління:

Бажутіна Тетяна Геннадіївна — Голова Правління
Опенько Ада Семенівна — Заступник Голови правління
Овчаренко Євгенія Петрівна — Член правління

Товариство не має відокремлених підрозділів.