Страхування фінансових ризиків

АГ № 569279 на вид господарської діяльності: страхова діяльність у формі добровільного страхування фінансових ризиків; строк дії Ліцензії: безстроковий.

Страхові ризики: Невиконання (неналежне виконання) контрагентом Страхувальника зобов’язань по договору (контракту, угоді) укладеному між Страхувальником і контрагентом.

Базовий страховий тариф 5,3%5,6%

В залежності від факторів, які враховуються в договорах страхування, приймаються корегувальні коефіцієнти 0,5-3

Отримати консультацію фахівців можна за телефонами:

(044)425-35-87, (044)425-10-63

а також моб. (096)388-77-42, (095)310-13-45, (063)049-67-99