Страхування кредитів

Серія АГ № 569278 на вид господарської діяльності: страхова діяльність у формі добровільного страхування кредитів (у тому числі відповідальність позичальника за непогашення кредиту); строк дії Ліцензії: безстроковий.

Страховий ризик — ризик збитків, пов’язаний з невиконанням (неналежним виконанням) Позичальником своїх обов’язків, передбачених кредитним договором.

Сумарний страховий тариф : за всіма ризиками 4,5% від страхової суми.

Корегувальні коефіцієнти 0,3-2 в залежності від факторів, які враховуються.

Отримати консультацію фахівців можна за телефонами:

(044)425-35-87, (044)425-10-63

а також моб. (096)388-77-42, (095)310-13-45, (063)049-67-99