Продукти

Компанія  пропонує  юридичним та фізичним особам  послуги з наступних видів добровільного  страхування, на які Державною Комісією з регулювання ринків фінансових послуг України видані відповідні безстрокові ліцензії:

 1. Добровільне страхування наземного транспорту (крім залізничного);
 2. Добровільне страхування від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ;
 3. Добровільне страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів водного транспорту), вантажів та багажу (вантажобагажу));
 4. Добровільне страхування фінансових ризиків;
 5. Добровільне страхування від нещасних випадків;
 6. Добровільне страхування вантажів та багажу (вантажобагажу);
 7. Добровільне медичного страхування (безперервне страхування здоровя);
 8. Добровільне страхування цивільної відповідальності власників наземного транспорту (включаючи відповідальність перевізника);
 9. Добровільне страхування відповідальності перед третіми особами (крім цивільної відповідальності власників наземного транспорту, відповідальності власників повітряного транспорту, відповідальності власників водного транспорту (включаючи відповідальність перевізника));
 10. Добровільне страхування кредитів (у тому числі відповідальність позичальника за непогашення кредиту);
 11. Обовязкове особистого страхування від нещасних випадків на транспорті;
 12. Обовязкове особистого страхування працівників відомчої та сільскої пожежної охорони і членів добровільних пожежних дружин (команд);
 13. Обовязкове страхування цивільної відповідальності субєктів господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно пожежами та аваріями на обєктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні та обєкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварії екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру;
 14. Обовязкове страхування відповідальності субєктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків при перевезенні небезпечних вантажів;
 15. Обовязкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї; строк дії Ліцензії: безстроковий.
 16. Обовязкове страхування предмета іпотеки від ризиків випадкового знищення, пошкодження або псування