Медичне страхування

Серія АГ № 569272 на вид господарської діяльності: страхова діяльність у формі добровільного медичного страхування (безперервне страхування здоров’я); строк дії Ліцензії: безстроковий.

Добровільне медичне страхування (далі ДМС) – система послуг, яка дозволяє Застрахованій особі отримувати медичну допомогу в лікувальних закладах згідно з умовами Договору страхування. Територією дії страхового захисту є Україна.

 

Страховими випадками по ДМС є:

 • загострення хронічних захворювань;

 • гостре захворювання чи стан;

 • травми, опіки, отруєння (на виробництві та/або в побуті).

 

Програми відрізняються:

 • розмірами страхових сум;

 • розміром страхової премії;

 • обсягом опцій, що оплачуються в рамках Програми (в т.ч. переліком додаткових послуг).

 

Опції програм страхування:

 • Екстрена поліклінічна допомога — консультація фахівців, проведення лабораторних досліджень, інструментальна діагностика (обстеження: функціональні, ультразвукові, ендоскопічні, рентгенологічні дослідження);

 • Екстрена стаціонарна допомога – консультація фахівців, проведення діагностичних досліджень, проведення лабораторних досліджень, консервативне лікування, лікувальні маніпуляції (ін’єкції та подібне), медикаментозне забезпечення, харчування в умовах стаціонару, послуги та товари, що надаються медичними закладами;

 • Оперативні втручання в умовах стаціонару – консультація фахівців хірургічного відділення, проведення передопераційних діагностичних досліджень, проведення передопераційних лабораторних досліджень, хірургічне лікування, лікувальні маніпуляції (перев’язки, туалет ран, ін’єкції та подібне), медикаментозне забезпечення, харчування в умовах стаціонару, оплата перебування в операційних та післяопераційних палатах;

 • Невідкладна медична допомога – виїзд бригади невідкладної медичної допомоги, первинний огляд, постановка попереднього діагнозу, надання невідкладної допомоги, медикаментозна допомога, транспортування до медичного закладу стаціонарної допомоги відповідного профілю для наступної госпіталізації (в разі потреби);

 • Екстрена стоматологічна допомога – первинний огляд на консультації, рентген (попередній та контрольний), анестезія, тимчасове пломбування, невідкладна хірургічна допомога;

 • Оплата медикаментів.

 

Орієнтовна вартість Програм страхування (страховий платіж):

  Підприємство 1 Підприємство 2 Підприємство 3
Страхова сума, грн.
(на одного співроб.)
30 000,00 грн. 50 000,00 грн. 70 000,00 грн.
  Субліміти за окремими опціями
Екстрена поліклінічна допомога 10 000,00 грн. 11 000,00 грн. 12 500,00 грн.
Стаціонарна допомога 5 000,00 грн. 10 000,00 грн. в межах ліміту
Оперативні втручання в умовах стаціонару 10 000,00 грн. в межах ліміту в межах ліміту
Невідкладна допомога в межах ліміту в межах ліміту в межах ліміту
Екстрена стоматологічна допомога 1 000,00 грн. 1 500,00 грн. 2 000,00 грн.
Оплата медикаментів 1 000,00 грн. 1 500,00 грн. 3 000,00 грн.
Страховий платіж на місяць на одну застраховану особу 175 – 285 грн. 310 – 475 грн. 600 – 1 100 грн.

 

Від чого залежить розмір страхового платежу:

 • від переліку Опцій в Програмі (послуг, які наповнюють Опцію, а також наявність в Програмі стоматологічної допомоги, оплати медикаментів, що призначені при поліклінічному обслуговуванні);

 • від розміру субліміту страхової суми зі стоматологічної допомоги;

 • від кількості людей, що страхуються;

 • від виду виробництва та пов’язаних з ним шкідливих чинників;

 • від регіону обслуговування.

 

Переваги системи ДМС:

 • фінансова – оплата за обслуговування Застрахованої особи здійснюється страховою компанією;

 • висока якість надання медичних послуг – наша страхова компанія повсякчас здійснює контроль за якістю медичного обслуговування;

 • інформаційна – цілодобова підтримка Асистуючою компанією;

 • організаційна – економія часу.

 

Асистуюча компанія:

 • забезпечує цілодобове консультування з будь-яких медичних питань;

 • організовує запис на прийом до лікаря;

 • забезпечує доставку медикаментів в офіс або додому;

 • забезпечує надання невідкладної медичної допомоги комерційними бригадами швидкої допомоги;

 • надає медичну допомогу у медичних закладах на всій території України, незалежно від місця проживання;

 • забезпечує якісно новий рівень життя, від якого згодом важко відмовитися.


Отримати консультацію фахівців можна за телефонами:

(044)410-05-66, (044)425-35-87,

а також моб. (096)388-77-42, (095)310-13-45, (063)049-67-99